Thủ tục ly hôn vắng mặt như thế nào?

Để giải quyết vụ án ly hôn, việc một trong hai bên vắng mặt khiến quá trình ly hôn sẽ gặp nhiều khó khăn. Ly hôn vắng mặt giải quyết như thế nào? Làm thế nào để ly hôn khi một bên vắng mặt? Những thắc mắc đó sẽ được giải đáp qua bài viết sau.

Quy định của pháp luật về ly hôn sự vắng mặt tại phiên tòa

Trong một vụ án ly hôn đơn phương, người nộp đơn khởi kiện yêu cầu ly hôn và được Tòa án nhân dân thụ lý giải quyết sẽ được gọi là “nguyên đơn”, còn người chồng hoặc người vợ đang bị yêu cầu ly hôn sẽ được gọi là “bị đơn”.

Thủ tục ly hôn vắng mặt

Thủ tục ly hôn vắng mặt

Nguyên đơn vắng mặt

Ly hôn nguyên đơn vắng mặt sẽ giải quyết như thế nào?

Khoản 1 Điều 227 của Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 quy định:

“1. Tòa án nhân dân triệu tập hợp lệ lần thứ nhất, đương sự hoặc là người đại diện của họ, người bảo vệ quyền; lợi ích hợp pháp của đương sự sẽ phải có mặt tại phiên tòa án; nếu có người vắng mặt thì Hội đồng xét xử sẽ phải hoãn phiên tòa, trừ trường hợp người đó có đơn đề nghị xét xử vắng mặt.

Tòa án nhân dân sẽ phải thông báo cho đương sự, và người đại diện, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự về việc hoãn phiên tòa xét xử.

2. TAND triệu tập hợp lệ lần thứ hai, nếu đương sự hoặc người đại diện của họ, người bảo vệ về quyền và lợi ích hợp pháp của họ phải có mặt tại phiên tòa, trừ trường hợp có đơn đề nghị xét xử vắng mặt; nếu vắng mặt vì sự kiện bất khả kháng hoặc là có trở ngại khách quan thì Tòa án nhân dân có thể hoãn phiên tòa, nếu không vì sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan thì xử lý như sau:

a. Nguyên đơn vắng mặt không có người đại diện tham gia phiên tòa thì coi là từ bỏ việc khởi kiện và Tòa ra quyết định đình chỉ giải quyết vụ án với yêu cầu khởi kiện của người đó, trường hợp người đó có đơn đề nghị xét xử vắng mặt. Nguyên đơn có quyền khởi kiện theo quy định của pháp luật…”

Cần lưu ý, ly hôn là một vụ án không thể ủy quyền cho người khác nên bạn phải trực tiếp tham gia. Nếu bạn đang là nguyên đơn và vì lý do nào đó mà bạn không thể có mặt tại phiên tòa xét xử đã được Tòa triệu tập hợp lệ lần 2 thì phải có đơn xin xét xử vắng mặt. TANDchỉ xem xét hoãn phiên tòa nếu vắng mặt vì sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan. Nếu vắng mặt không có đơn xin xét xử vắng mặt thì bị coi là từ bỏ việc khởi kiện. Tòa sẽ ra quyết định đình chỉ giải quyết vụ án đối với yêu cầu khởi kiện

Bị đơn vắng mặt

Đối với bị đơn, nếu vắng mặt tại phiên tòa lần thứ 1 thì TAND phải hoãn phiên tòa. TAND triệu tập hợp lệ tham gia phiên tòa lần thứ 2 mà vẫn vắng mặt thì TAND tiến hành xét xử vắng mặt họ. Trừ trường hợp vắng mặt vì sự kiện bất khả kháng hoặc có trở ngại khách quan thì Tòa án nhân dân có thể hoãn phiên tòa lại.

Nếu trong cùng một vụ án mà bị đơn có yêu cầu phản tố vắng mặt lần 2 và không có đơn xin xét xử vắng mặt thì Tóa ra quyết định đình chỉ giải quyết đối với yêu cầu phản tố và tiến hành xét xử vụ án để giải quyết yêu cầu của nguyên đơn.

Vấn đề này được quy định tại điểm b, điểm c Khoản 2 Điều 227 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 như sau:

“1. TAND triệu tập hợp lệ lần thứ nhất, đương sự hoặc là người đại diện của họ, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự phải có mặt tại phiên tòa; nếu có người vắng mặt thì Hội đồng xét xử phải hoãn phiên tòa, trừ trường hợp người đó có đơn đề nghị xét xử vắng mặt.

2. Tòa án nhân dân phải thông báo cho đương sự, và người đại diện, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự về việc hoãn phiên tòa án.

3. TAND triệu tập hợp lệ lần thứ hai, đương sự hoặc người đại diện của họ, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự phải có mặt tại phiên tòa án, trừ trường hợp họ có đơn đề nghị xét xử vắng mặt; nếu vắng mặt vì sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan thì TAND có thể hoãn phiên tòa, nếu không vì sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan thì xử lý như sau:

1. Bị đơn không có yêu cầu phản tố, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan không có yêu cầu độc lập vắng mặt mà không có người đại diện tham gia phiên tòa thì Tòa án nhân dân tiến hành xét xử vắng mặt họ;

2. Bị đơn có yêu cầu phản tố vắng mặt mà không có người đại diện tham gia phiên tòa thì bị coi là từ bỏ yêu cầu phản tố và TAND quyết định đình chỉ giải quyết đối với yêu cầu phản tố, trừ trường hợp bị đơn có đơn đề nghị xét xử vắng mặt. Bị đơn có quyền khởi kiện lại đối với yêu cầu phản tố đó theo quy định của pháp luật”


Bài viết liên quan cùng chủ đề: